Cel ce Vine

Cel ce Vine

Eu sunt Alfa și Omega

Începutul și Sfârșitul

Domnul Dumnezeu

Cel ce Este, Cel ce Era și

Cel ce Vine

Cel Atotputernic

ROMÂNIA

Mesajul lui Dumnezeu pentru omenire

Dumnezeul Tău îți vorbește Ție, omenire. Sunt Veșnicia.

Mâna mea și sceptrul meu sunt Adevărul și Bunăstarea. Crede și Fă ca faptele tale să mă arate pe Mine, prin tine.

Eu sunt Dumnezeul Tău, iar Tu, Copilul meu. Cheamă-mă chiar și în disperare!

Pronunța-mi Numele și strigă după Mine chiar și atunci când mă urăști de moarte. Când nu fac placul tău.

Gândește-te la Mine căci eu sunt pentru tine, dragul Meu. Și ascult. În tăcere. Te privesc și te ascult. Și apoi, fără să îți dai seama, trec la fapte.

„Fie ca Slava Ta, Stăpâne, să fie pururea peste noi, ca binecuvântările tale să prindă rădăcini prin gândurile pure și luminoase din noi, prin pacea și liniștea minții.”

V-am făcut, copiiii mei, să aduc pacea prin voi. V-am făcut pentru a crea Împărăția Lumilor Noi.

Credeți în voi! Iubiți viața și iubiţi-vă pe voi.

Cu drag să faceți pentru ceilalți și cu mintea către mine, căci în orice clipă sunt cu voi.

Lumină din lumină / Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat„.

Faceți și fiți drepți prin viața voastră! Iar greul prin care treceți e ca să vă facă în interior mai moi, ca aurul lichid.

În pustia sufletului tău, e locul Meu, Copile – spuse Dumnezeu.

Eu sunt Domnul, Dumnezeul Tău. Să îmi strigi numele ori de câte ori îți este greu, chiar și în disperare. Căci vin. Iar tu copilul meu, spuse Domnul, ești făcut să creezi o lume mare, de bine, puritate și adevăr. Am grija să îți împlinești menirea. Prin tot ce îți e bun, prin tot ce îți e rău.

Harurile mele sunt în tine, dragul meu. Iar tu, oricine ai fi, binecuvântat să fii mereu. Ai puterea de-a crea o lume!

Domnul Dumnezeu

De-a pururea să țineți minte că noi, dacii, suntem Poporul lui Dumnezeu

Întoarcerea dacilor

 • Zamolxe – Mare Preot și Rege al Daciei
 • Marele Lup Alb (Licu) – Mare Preot
 • Iisus – Mare Preot și Rege al Daciei ( 37 – 75 e. n. )

Legile Vieții, legi autentice transmise de Dumnezeu, încărcate de sacralitate, un cod de viață și autodescoperire, venind chiar din inima genialității religioase a strămoșilor noștri, dacii.

Legile Vieții – Legile lui Zamolxe
Legile Vieții – Legile lui Zamolxe

Prin puterea minții, Totul devine posibil. Însă Credința este cea care dă putere minții Omului

Rugăciuni ce aduc lumină în sufletul oamenilor

Cine și Ce este Dumnezeu?

Domnul Dumnezeu a răspuns : ‘Eu sunt lumină în lumea creată de Mine în care izvorăsc scântei din sufletul Meu. Dar și Eu vin din lumina cea mare, golul care este totul și plinul care este nimicul. Și în nimicul cel Mare se află și plinul cel mic, căci ele mișcă în neclintire și stau neclintite în freamăt. Iar dacă vei călători în marele Gol sau în plinul cel mic tot acolo vei ajunge. Că marele Gol este plin de astfel de lumi, fiecare cu Dumnezeul ei ‘.

Dumnezeu este Puterea Supremă, Sursa din care izvorăsc Toate forțele, Iubirea din spatele tuturor Iubirilor, Artistul Suprem din întreaga Artă.

Dumnezeu este Iubire, Pace și Înțelepciune

Tot ceea ce îl definește pe Dumnezeu ține de Tot ce este Sacru, Tot ce este Iubirie, Tot ce este Fericire, Tot ce este Pace.

Ne putem conecta cu Sursa Divină, prin chemarea Tatălui Ceresc în viața noastră cu credința că acel moment este un nou început în călătoria sufletului nostru, o călătorie trăită prin filtru Inimi ce duce spre Calea Luminii, care este chiar Dumnezeu.

Să fie Lumină și Pace în Ceruri, Să fie Lumină și Pace pe Pământ, Să fie IUBIRE și BUCURIE pentru fiecare

În Numele Tatălui, și-al Fiului, și-al Sfântului Duh, Amin!

Tatăl Nostru 
Carele ești în ceruri,
PreaSfânt este Numele Tău
Vie este împărăția Ta 
Facă-se voia Ta 
Precum în cer
Așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea spre ființă 
Dă-ne-o nouă astăzi
Şi ne iartă nouă greșelile noastre,
Precum și noi iertăm greșiților noștri.
Și nu ne lăsa pe noi sa cădem în ispită, 
Ci ne izbăvește de cel rău. 

AMIN

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și Toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Datătorule de Viață, Vino și te sălășluiește întru Noi, Și ne curățeste pe Noi de toată intinaciunea, și mântuiește, Bunule, Sufletele noastre.

Amin (ne închinăm de 3 ori)

Tată Ceresc, am înlăturat din inimă și minte toate gândurile rele și negative, simt acum prezența Ta Divină ce m-a transformat în întregime și m-a ajutat să realizez că sunt creat după chipul și asemănarea Ta.

Tată Ceresc, ești Sursa din care izvorăsc toate Forțele, ești Iubirea din spatele tuturor Iubirilor, și simt cum Energia Ta magnetică îmi curge neîncetat prin brațe, Lumina Înțelepciunii Tale îmi alimentează necontenit mintea, Magnetismul Iubirii Tale îmi înalță inima, Simfonia Divină a Bucuriei Tale îmi fericește Sufletul.

Că a Ta este Împă­răția, Puterea și Slava, a Ta­tălui și a Fiului și a Sfân­­­tului Duh, acum și pu­rurea și în vecii vecilor. Amin.

O rugăciune care spusă cu Credință în fiecare zi, vă transformă viața și îi permite lui Dumnezeu Tatăl să devină ghidul vostru, prietenul vostru, energia voastră, Tot ceea ce duce la împlinirea și Fericirea voastră.

Tatăl Nostru, Mama Noastră

Revărsați în toată ființa mea, Iubire ce îmi înalță inima, Pacea care îmi aduce echilibru, Liniștea ce mă face să ascult glasul inimi, Înțelepciune prin care sa urmez calea luminii, Și Luminați-mi mintea, Să pot simți Bucuria în viața mea.

AMIN

Doamne Dumnezeule adu-mi Soarele Tău în inimă.

Acatistul PreaSfântului DUH

La fiecare îndrumare cerută, spuneți ca Totul să fie Spre binele Vostru cel mai Înalt.

Tot ce veți cere rugându-va, să credeți că le-ați și primit și le veți avea

 • Credința este cea care dă putere minții omului
 • Iubirea vindecă
 • Vrei să fii iubit, Iubește, Vrei să primești, Dăruiește

IERTAREA îl vindecă în primul rând pe cel care iartă.

Trimitem Acum, Iubire, Pace, Liniște, Lumină Divină și Înțelepciune în inimile și sufletele tuturor oamenilor

Culese din Legile Vieții

Primul cuvânt

Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat

O carte ce are menirea de a aduce puțină lumină în sufletele oamenilor și de a relata un adevăr ce a fost ascuns mii de ani.

De ce sunt relatate aceste adevăruri?

 • O noua perspectivă asupra creației lui Dumnezeu este gata de a fi cunoscută întregii omeniri
 • Evoluția omului a ajuns într-un punct ce necesită o nouă transformare, o nouă redefinire a percepțiilor și credințelor

Tot ceea ce urmează vine ca un pansament într-un moment dificil pentru această civilizație greu încercată.

Ca un îndrumător pentru conținutul acestei cărți, vă voi prezenta ceea ce veți putea descoperi:

 • Primii oameni ai civilizației
 • Adam si Eva, fiu și fiică a lui Dumnezeu
 • Adevărul despre Iisus
 • Poporul lui Dumnezeu
 • România se transformă radical
 • Ordinea mondială și relațiile dintre popoare
 • Pacea lumii și viitorul omenirii

Această carte este doar un început de drum pentru toate schimbările ce vor fi pe acest pământ.

Sunt deschis pentru orice completare ce poate aduce o rază de lumină în infinitul gol creat cu bună știință de unele forțe oculte ce încă mai cred că stăpânesc această lume.

Credeți în voi, iubiți viața și iubiți-vă pe voi

Primii oameni ai civilizației

Omul a fost creat de Dumnezeu pornind de la o scânteie a spiritului Lui. Și scânteia a intrat în materie, s-a îmbrăcat cu materie și treptat a evoluat în ființe care seamănă din ce în ce mai mult cu Dumnezeu. Ființele sunt în devenire în Dumnezeu, cresc în conștiința de sine până când o ating pe cea a Lui Dumnezeu în care se mistuie.

Primii oameni ai acestei civilizații au trăit și s-au dezvoltat pe teritoriul României de astazi in zona munților Bucegi. Această civilizație are 7528 ani.

Totul a inceput din iubirea a doi oameni Adam si Eva, fiu și fiică a lui Dumnezeu.

Adam și Eva au coborat pe pământ acum 7528 ani, trăind o frumoasă poveste de iubire. Eva, o femeie frumoasă cu un suflet minunat, plină de iubire, bucurie și energie, este scânteia din sufletul acestei civilizații și prima fiică a lui Dumnezeu.

Din iubirea lor au luat naștere 10 fiice, toate suflet din sufletul Evei. Fetele au fost mult dorite, așteptate și iubite de mama lor, Eva și tatăl lor, Adam. Erau bucuria și sufletul Evei.

Cele 10 fiice au crescut într-un mediu frumos, armonios, plin de energie și iubire.

Domnul Dumnezeu a trimis îngeri veghetori pe pământ pentru ai cunoaște pe oameni. Îngerii au numit acele meleaguri Ramania, după numele îngerului RAM.

Cu timpul îngerii veghetori i-au cunoscut mai bine pe oameni și i-au învățat sa vorbească mai bine, îi învățau pe oameni cum să se vindece și ce arbori sau plante sunt bune pentru leacuri.

Timpul a trecut și îngerii au îndrăgit fiicele oamenilor. Și fiecare din ei și-a luat câte o soție cum au dorit. Și femeile pământene au născut copii, băieți și fete, care s-au dovedit a fi oameni uriași, de înălțime aproape cât erau îngerii de mari. Așa au apărut pe pământ uriașii din împreunarea îngerilor veghetori cu femeile pământene.

Primul copil, care a crescut, născut de o femeie pământeană a fost ENE, al cărui tată era îngerul RAM.

Vorbele cele bune, pe care ENE le primise de la Domnul Dumnezeu, le avea scrise pe tăblițe, pentru oamenii de pe pământ, așa cum văzuse că erau scrise tablele Domnului în cer. Si astfel ENE a făcut cunoscute cele 10 percepte ale Domnului ( le puteți asculta aici https://youtu.be/N4Jga0NjGEs )

De la numele îngerului RAM a fost aleasă și denumirea acestei țări, care în trecut se numea RAMANIA (România de azi).

ENE a avut un băiat cu numele de MITRU, iar MITRU când a devenit bărbat și-a luat și el o femeie pământeancă și a avut un baiat ARIE.

Și la vremea potrivită Arie și-a luat și el femeie dintre cele pământene. Ea l-a născut pe ZIAN care arata la chip mai mult cu îngerii veghetori. ZIAN, cel numit ZAM, nume cu mari puteri, Copilul Curcubeu, a fost și primul dintre cei hirotonisiti, ca preot. ZIAN avea lumina îngerilor, mintea ageră și din lumina lui au iesit mulți oameni care au fost speranța ca această rasă pământeană să nu piară.

Și îngerii veghetori i-au dus pe unii uriași și pe unii oameni ai locurilor în munții din țara RAMANIA (România de azi). Pe varful acela de munte se afla chipul în piatră al lui ZIAN ZAMOLXE ( Sfinxul din Bucegi ) pe care îl făcuseră îngerii la dorința Domnului Dumnezeu ca să fie întru amintirea urmașilor.

Și Ene uriașul a aprins un rug sacru pe acel munte și a vorbit oamenilor: „Trebuie sa duceți flacăra luminii Lui Dumnezeu Ler la neamurile pământului. Iar voi preoții și preotesele, si urmașii voștri, să o arătați neamurilor din care faceți parte ca ele să o dea și celor care vor veni după voi. Dar acum lumea pământenilor este încă plină de întuneric și purtătorii luminii se vor strădui mult timp să aducă pe oameni la înțelepciune. Și vor fi multe suferințe și multe distrugeri pe drumul luminii care în timp va fi din ce in ce mai neted. Iar voi și urmașii voștri, preoti si preotese, ca purtători ai luminii, veți suferi că sunteți trimiși mereu în suflete care se întrupează ca sa arătați mereu și mereu calea cea bună dată de Domnul din cerul Său de purpură. De astăzi veți fi numiți și rugmani, cei care aduc rugul sacru al Lui Dumnezeu printre oameni„.

Rugmanii sunt românii de astăzi

Tot atunci Ene uriașul i-a îndemnat pe rugmani să meargă la rasele de oameni ai pământului ca să se împreune cu femeile acelor rase ca așa ele să nască oameni cu minți mai luminate.

Și Ene le-a mai spus: „Femeile feluritelor rase de oameni vor naște ființe pământene care vor avea minți mai bune. Și așa oamenii care vor urma vor crește în înțelepciune. Mințile oamenilor vor fi din ce în ce mai luminate, dar aflați că marile lor capacități vor fi ascunse. Și cu timpul, când omenirea se va amesteca îndeajuns de mult, toți oamenii care se vor naște vor avea ascunse în mințile lor mari puteri. Dar aceste puteri vor ieși la iveală doar puțin câte puțin până când oamenii din viitor vor înțelege că miezul minților lor este de la îngeri”.

Poate, citind și crezând totodată, o să înțeleagă întreaga lume care au fost începuturile acestei civilizații

A mai trecut vremea și ZIAN ZAMOLXE a avut copii cu BENDISA, nevasta lui cea frumoasă ca luna de pe cer.

Și a fost odata când s-a născut PELASG întemeietorul, pe pământurile Dacșa. Și PELASG, un om uriaș, care a avut mulți copii, era unul din urmașii lui ZIAN ZAMOLXE. Și el a fost începătorul rasei poporului pelasg, tracii cei vechi, înainte-mergatorii, oamenii divini.

Mai apoi neamul arimilor, dintre tracii cei vechi, arienii cei călători, urmașii lui Arie, coborâtori, urmașii lui Arie, coborâtori din pelasgi, au pornit în lume.

Arimii au ajuns până în Egipt unde cu oamenii de acolo au început să facă piramide și să cioplească în piatră chipuri de uriași întru amintirea străbunilor, și acolo au făcut din piatră chipul lui ZAMOLXE pe care l-au numit SFINX (Sfinxul din EGIPT).

Chipul cioplit în piatră de pe Vf. Omul, Sfinxul din Bucegi și Sfinxul din Egipt, toate sunt realizate în amintirea celui mai înalt suflet coborât pe pământ, un OM la LUMINII, ZAMOLXE.

Întruparea lui Zamolxe o regăsim în: îngerul RAM, ZIAN ZAMOLXE, MELCHISEDEC, ZAMOLXE, coborând mereu pe pământ cu dorința de a aduce lumină în sufletele oamenilor.

Cateva rânduri despre începuturile din Canaan ( ce include zona Israelului de astăzi ).

Și a fost în vremurile cele vechi când un om din neamul arimilor numit Canaan a plecat cu soția lui Telena către țările mai calde dinspre marea cea mare. Cu ei au mers arimi care au întemeiat acolo Aramul, după numele îngerului RAM, țara mare care se întindea de la marea cea mare până peste fluviile locului și până în deșert.

Unele pământuri au fost numite Canaan după numele lui Canaan și altele s-au numit Fenicia, dupa numele lui Felix cel fericit, un fiu de-al lui Canaan. Cadmoș unul din fii lui Canaan împreună cu soția lui Armonia mergeau la multe popoare pentru a îi învăța să scrie după un alfabet pe care Canaan îl știa de la poporul cel vechi al hitiților. Se știa că scrierea fusese dată oamenilor de catre îngerii veghetori pe vremea lui Ene uriașul.

A fost o vreme când în Ur, orașul uriașilor din țara Aram, trăia ABRAM armeanul, un om al cărui tată era din spița îngerului RAM. Numele lui Abram înseamnă „Cel din neamul lui RAM„.

Și Abram și-a zis: „Mă voi duce pe pământurile din Canaan că Domnul îmi va da mie acele locuri și din mine va ieși un popor puternic întru credință care va arăta lumii atât calea dreapta cât și rătăcirea întru cunoașterea Domnului”.

Și Abram a mers în țara Canaan cu nevasta lui Saraia și cu oamenii lor, iar acolo au prosperat. Abram a aflat că trăia în Canaan un mare preot care se numea MELCHISEDEC, un om din neamul arimilor, era sufletul lui ZIAN, Zamolxe, trimis pe pământ.

ABRAM a primit de la MELCHISEDEC, taina luminii sacre. Și MELCHISEDEC i-a zis: „Să iei aminte Abram, om din neamul îngerului RAM, la această taină care va face din poporul tau un neam mare și puternic. Pe copii urmasilor tăi să-i înveți de mici să vadă focul sacru al Domnului din cer. Și să aprindeți acest foc o dată la șapte zile. Atunci toți ai casei să priviți focul, căci ține loc de focul viu din cer. Că focul sacru este viu și curăță sufletul pe cand idolii doar încântă privirea. Și așa copiii voștri îl vor vedea pe Domnul și sufletele lor vor fi bune în trupuri care vor crește sănătos. Și de asta se va bucura îngerul RAM în cerul cel de purpură”.

Într-o zi niște oameni au distrus idolii lui Abram. Și el a văzut asta ca semn rău și i-a povestit totul lui MELCHISEDEC. Iar MELCHISEDEC i-a zis lui Abram: „Mergi in Egipt, căci de acolo va porni poporul tău și acolo va învăța să-l slujească pe Domnul. Aici în Canaan nu mai ai de sa stai. Idolii tăi au fost sfărâmati, dar urmașii tăi îi vor cunoaște din nou”. Și MELCHISEDEC i-a mai spus: „Să te ferești de circumcizie și să lași cu limbă de moarte urmașilor tăi că popoarele care vor ieși din ei să nu-și facă circumcizie cim fac egiptenii, căci ea este rea în fața Domnului. Că Domnul l-a facut pe om așa cum este și nimeni nu poate sa ciuntească corpul omului. Și ia aminte că cei care au făcută circumcizia nu vor avea mintea întreagă. Ei vor suferi și lesne îi vor lua duhurile demonice în stăpânire. Pe oriunde vor umbla urmașii tăi să nu se ia după popoarele care își fac circumcizie că soarta acelor neamuri este ca ele să piară.”.

Când a ajuns în Egipt, Abram s-a apucat de negoț. Și acolo în Egipt, Abram și-a luat a doua nevastă, o egipteancă cu numele Agar, cu care a avut un băiat pe nume Ismail. La timpul potrivit Abram s-a întors în Canaan în pământul promis.

Saraia a născut și ea un băiat pe care l-au numit Isaac. Isaac a avut și el la rândul lui un băiat Iacob.

Și au trecut patru sute de ani în suferință și durere, timp în care copii lui Iacob își uitaseră limba arimilor în care au vorbit strămoșii lor Abram, Isaac și Iacob.

A fost apoi un timp când egiptenii căutau pruncii copiilor lui Iacob ca să-i omoare. Atunci mama lui Moise, nevasta lui Amram, l-a pus pe pruncul ei într-un coș plutitor pe apa Nilului. Și ea a pronunțat de cateva ori numele tainic al Domnului și în ziua aceea fata faraonului a găsit pruncul în coșul de pe apa Nilului și l-a luat pe băiat cu ea. Și Moise a crescut după legea egiptenilor.

Cand a ajuns bărbat Moise a aflat că era din neamul copiilor lui Iacob. De atunci Moise se tot gândea cum să scape neamul său și să-l scoată din robie.

Mai târziu Moise a răsculat poporul care a fugit în ținutul Sinai trecând ascuns printre trestiile Deltei Nilului. În Sinai poporul lui Iacob a stat patruzeci de ani in deșert. Doar cei tari au rezistat căldurii si lipsei de mâncare. Acolo in Sinai, Moise a dat pentru popor legile Tora, care sa amintească de zeii egiptenilor, de înțelepciunea zeului Thoth și de puterea zeului solar Ra, Amen-Ra.

Am încercat să schitez într-o scurtă poveste cum a fost creat poporul lui Iacob ( Israelul de astăzi ) . Partea frumoasă a povestirii este momentul în care veți afla cine a fost în realitate Pelasg întemeietorul, Canaan, Abram (ci nu Avram, cum spun cărțile vechi), Moise și alții.

–––––

EVA a fost, este și va fi prima femeie cu cea mai puternică credință în Tatăl ei, bunul Dumnezeu.

PS: veți afla in curând faptul că Dumnezeu nu a fost și nu este singur, aveți o MAMA aveti și un TATĂ

Va urma …

Adam și Eva, fiu și fiică a lui Dumnezeu

A iubi, înseamnă a fi în Dumnezeu și a fi fericit

Eva prima femeie din această civilizație, cu cea mai puternică credința în Dumnezeu. A fost și este un exemplu pentru tot ce înseamnă o viață frumos trăită, în iubire, credință și armonie.

Eva o femeie frumoasă, o adevărată împărăteasă a acestei lumi a moștenit cele mai puternice calități de la Tatăl și Mama ei, iubirea, pacea, bucuria și ințelepciunea. Plină de iubire, plină de bucurie, plină de viață Eva a trăit alături de Adam cele mai frumoase momente, ce au condus la împlinirea lor prin tot ce au reușit să creeze împreună, familia lor fiind destul de numeroasă, au reușit împreună să crească și să se bucure alături de cele 10 fiice ale lor.

Iubirea lor a fost și este o iubire Divină, o iubire ce o poți regăsi doar în Dumnezeu.

Sentimentele puternice, dintre Adam și Eva, ce au existat și încă mai sunt prezente și astăzi au lăsat o amprentă puternică în structura acestei civilizații.

EVA

EVA este IUBIREA ce o regăsim în Dumnezeu

EVA este FRUMUSEȚEA din fiecare femeie

EVA este LUMINA ce strălucește în sufletele noastre

EVA este BUCURIA ce există în fiecare din noi

EVA este cea care a adus PACEA pe Pământ

EVA este TOT ce găsim mai frumos în Tatăl și Mama ei

EVA este BINECUVÂNTARE, IUBIRE și LUMINĂ Divină

Iubire, Bucurie, Fericire, Pace, Liniște și LUMINĂ Divină trimitem ACUM în inima și sufletul EVEI

Adevărul despre Iisus

Dacă tu poți crede, toate-i sunt cu putință celui care crede

Voi încerca să schitez evenimentele petrecute acum peste 2000 ani la venirea lui Iisus pe pământ.

Fecioara Maria a fost înștiințată de îngerul Gavriil ca o să dea naștere unui fiu cu numele Iisus (Îi sus – Cel de Sus), un fiu al lui Dumnezeu.

Așa cum era obiceiul la iudei, fetele erau logodite încă de mici, soții plătind o sumă de bani părinților. În acest mod a procedat și Iosif, pentru a se logodi cu Maria, plătind o sumă mare de bani pentru Maria, tatălui Ioachim. Această înțelegere a avut loc când Maria era mică, iar când Maria a trecut de vârsta de 17 ani, le-a spus rudelor că nu îl iubește pe Iosif.

Maria nu îl iubea pe Iosif și dorea ca tatăl lui Iisus să fie un bărbat pe care ea îl iubește.

Maria își dorea mult sa întâlnească un bărbat după inima și sufletul ei și așa Dumnezeu a făcut posibilă întâlnirea Mariei cu un domn care îi placea mult. Împreună au legat o frumoasă poveste de iubire.

Aproape în fiecare zi Maria îl vedea, pe cel care îi era drag, în grădină când se ruga. Și Maria se gândea: „Trebuie sa fie un om bun dacă face asta. Așa un soț aș vrea și eu să-mi trimită Domnul. Dar părinții m-au logodit cu Iosif. Și eu nu vreau să-i fiu soție. Doamne, nu stiu cum să scap de asta! Nu văd nici o posibilitate.”

Și cu toții au incercat sa afle pe cine iubește Maria. Iesua, fratele Anei, mama Mariei, auzind toată povestea a spus: „Fiul Domnului nu se poate naște decât dintr-un bărbat și o femeie care se iubesc din suflet.”

Atunci Maria și-a luat inima în dinți și le-a mărturisit: „Domnul îmi este martor și știe că dacă este să aleg pe un om după inima mea acela este Pandera, soldatul roman pe care voi îl știți”.

Pandera soldat roman, a fost trimis la Ierusalim, la cohorta Sagittariorum, ca sa slujească în Iudeea. Pandera era un trac venit din ținuturile Daciei, care este adevăratul tată în trup, al lui Iisus. Maria și Pandera sau căsătorit și au primit binecuvântarea preotului Zaharia. Căsătoria Mariei a fost pregătită după legea strămoșilor traci, în vârf de munte, unde în fața unui foc sacru au depus Jurământul Iubirii Sacre: „De astazi eu fac legământ, pe tot ce-mi e mai drag și sfânt, să onorez mereu iubirea ce-aduce-n viața împlinirea„. Apoi au spus: „M-oi închina Zânei Iubirii să primesc cheia nemuririi și astfel voi simți iubirea și-oi ști ce e nemărginirea„. Apoi au zis: „Din foc cu mâinile împreună pornim să facem casă bună și-n viața o inimă vom fi tot timpul cât ne vom iubi„.

La puțin timp după căsătorie Maria a rămas însărcinată cu soțul ei Pandera, urmând să aducă pe lume pe fiul lui Dumnezeu, Iisus.

Iisus sa născut în Betleem în ziua de 28 noiembrie ( nu 25 decembrie ). Botezul a fost făcut de tatăl său Pandera și Maria pe vârful unui munte, în tradiția strămoșilor Daci.

Pandera a aprins un foc în care a aruncat tămâie și ierburi frumos mirositoare, apoi a pus apă proaspătă într-un vas și a luat pe Iisus în brațe si a spus: „Să te vadă acum și focul și soarele și cerul. Ești copil al focului. Tu să aduci înțelepciune lumii„. Apoi Pandera și-a înmuiat degetele mâinii drepte in apă și a udat cu ele pruncul pe frunte zicând: ” Cu apa vie, foc sacru și Duhul lui Zamolxe te botez. Te numesc Iisus și te închin lui Dumnezeu. Cu trupul ești fiul meu, dar cu duhul ești Fiul lui Dumnezeu. Ești Iisus Fiul lui Dumnezeu!„.

Iisus era de mic un copil înțelept și știa că Tatăl lui în spirit era Dumnezeu și tatăl lui în trup era Pandera.

A învățat cu marii preoți din Iudeea și Egipt și la vârsta de 15 ani a plecat cu tatăl său Pandera, în Tracia la rudele tatălui lui. Apoi au continuat spre Dacia, unde se afla Marele Preot, căruia i se spunea Bătrânul Înțelept.

Au ajuns la Sarmisegetuza, zona României de astazi, unde a stat până la 30 ani.

In tot acest timp a învățat cu marii preoți și înțelepți din Dacia, locul unde a aprofundat adevăratele legi ce au fost transmise mai departe din generație în generație, Legile Vieții – Legile lui Zamolxe ( le puteți asculta pe Youtube ) care erau cuvintele de aur ale înțelepciunii omenești, o scriptură a iubirii de oameni, o lege a strămoșilor si a obiceiului pământului.

Văzând înțelepciunea acelor învățături și-a dorit să transmită mai departe acele legi și poporului mamei lui Maria, având dorința ca acele cuvinte și învățături pline de înțelepciune să ajungă în toată lumea.

La 30 de ani pleacă spre Iudeea, locul unde a copilărit de unde era mama lui, Maria, cu dorința de a schimba și a aduce lumină în sufletele oamenilor și a poporului iudeu, un popor ce era guvernat de legi vechi și pline de obiceiuri ce duc la suferință, legi ce îndemnau la violență, sacrificii de animale, asuprirea femeii de către bărbați.

Întâlnirea cu cei dragi a fost una frumoasă, Iisus fiind bucuros să își întâlnească frații și surorile.

Arhiereii ( Anna și Caiafa ) și cărturarii și-au dorit să îl oprească, urmând acea judecată, pe care toată lumea o cunoaște.

Partea frumoasă a poveștii este că Iisus prin ajutorul guvernatorului Pilat a fost salvat.

Iisus a plecat a doua zi din Iudeea împreună cu Maria și tatăl său Pandera spre Dacia (România de astăzi), locul unde îl așteptau prietenii și cei dragi.

Încă dinainte de a pleca în Iudeea la vârsta de 30 de ani, Iisus, se plimba prin toată Tracia și așa a ajuns într-un loc la munte pe vârful Omu, din munții Bucegi. Acolo a aprins un foc sacru și se ruga Zeului Omu. În vechime era credința în Zeul Omu (Omnezeu) care era mai veche decât cea în Zeul Zamolxe. Preoții și oamenii, văzând credința lui Iisus în zeul Omu, i-au spus Iisus Fiul Omului.

Iisus a fost hirotonisit ca Mare Preot și numit Rege al Dacilor între anii 37-75 e.n., purtând cu cinste coiful de aur al lui Zamolxe, coiful purtat de toți regii care au domnit la Sarmisegetuza, urmând învățăturile și tradițiile lui Zamolxe, învățături ce au fost lăsate de Zamolxe pe vremea când a fost Mare Preot și Rege al Daciei.

Iisus a trăit până la 80 ani și înălțarea lui cât și înălțarea Fecioarei Maria a fost făcută de pe pământ românesc.

Știu că este greu de acceptat tot ceea ce veți citi, dar în scurt timp ( în luna noiembrie 2019) toate acestea vor deveni adevăruri.

Va urma …

Poporul lui Dumnezeu

De-a pururea să țineți minte că noi, Dacii, suntem Poporul lui Dumnezeu

Cu toții vom asista la aflarea unui adevăr ce a fost tăinuit cu bună știință de un grup misterios de indivizi ce au crezut că pot manipula o întreagă planetă cu câteva scrieri false și un scenariu ce este ținut viu de câteva secole și în ziua de astazi.

Vom afla cu toții de ce întreaga istorie legată de venirea lui Iisus, ce unii l-au considerat în mod total eronat ca fiind salvatorul omenirii, a fost concentrată în acea zonă a lumii ( Israelul de astăzi ). Intenția, dorința și mesajul lui Iisus a fost cu totul altul.

Lumina este ordine, întunericul este dezordine.

Dumnezeu creează cu înțelepciune, tot ceea ce există.

Domnul este în voi, în primul rând. Pe acel Domn să îl treziți și atunci rugăciunea vă este împlinită

De la începutul acestei civilizații, acum peste 7527 ani, primii oameni au trăit pe teritoriul României de astăzi. Începutul fiecărui popor a fost format din lumina divină a lui Dumnezeu. Cu timpul oamenii au evoluat și au început să își creeze regului de conviețuire. Primele legi ale Domnului, au fost date oamenilor de către Ene, primul băiat născut de o fiică a Evei, fiind primul care a adus pe pământ cele 10 percepte ale Domnului ( cele 10 porunci ). Ene a crescut și a trăit pe pământ românesc (RAMANIA cum era numită în trecut). Cu timpul acele legi au fost duse și altor popoare. Primele scrieri au fost date oamenilor de catre îngeri, scrieri ce au fost întâi învățate de oamenii din zona României, apoi duse și altor popoare. Toate limbile pamantului își au rădăcina în limba română.

Cu alte cuvinte, nu limba română este o limbă latină, ci limba latină este o limbă românească.

Va urma …

România se transformă radical

Domnul este în voi, în primul rând. Pe acel Domn să îl treziți și atunci rugăciunea vă este împlinită

România, o țară greu încercată de-a lungul istoriei, cu oameni minunați, tradiții autentice și unice în lume, bogații naturale, munți, păduri, zone cu peisaje divine, un adevărat colț de rai, o țară binecuvântată, unde Dumnezeu a venit cu drag pentru a lumina cu și mai mare putere sufletele oamenilor.

În toată istoria acestei țări, mulți au dorit să ne despartă, au dorit bogățiile acestei țări, au încercat și au reușit să ne schimbe o mare parte a istoriei, să distrugă identitatea acestui popor, să infiltreze oameni care servesc interesele altor țări, să creeze structuri pe care nimeni să nu aibă puterea de a le controla, toate acestea le regăsim în trecut, dar foarte trist este faptul că încă sunt prezente și în ziua de astăzi.

Asistam mereu la o luptă continuă pentru a controla această țară. Planurile sunt facute atât în interiorul țării cât și în exteriorul României, de grupări oculte care doresc destrămarea acestei țări în totalitate.

Emigrația românilor s-a accelerat dramatic – țara noastră a ajuns pe locul doi în lume din acest punct de vedere, după Siria, o țară distrusă de un război civil.

Mereu au apărut tot felul de promisiuni ce nu au fost respectate, planuri ce nu au fost realizate, o luptă continuă pentru putere, oameni cu o prezență scenică impecabilă dar în interiorul lor am regăsit minciună, trădare, lăcomie, incompetență, nepăsare și lipsă de patriotism. Toate acestea au slăbit tot sistemul acestei țări.

Trăim vremuri în care au ajuns alții să ne conducă și să ne creioneze drumul.

Dumnezeu a fost, este și va fi mereu lângă această țară

În vremuri tulburi, în momente de cumpănă Dumnezeu a trimis mereu lideri care au schimbat în bine soarta acestei țări.

De la Burebista, Decebal la Mihai Viteazul, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare sunt doar câteva nume care au schimbat complet soarta și istoria acestui popor.

Așa cum au fost acești lideri ce au condus și apărat aceste meleaguri tot așa ar trebui să ne rugăm să găsim un lider puternic ce poate schimba complet tot acest sistem putred și plin de oameni ce servesc alte interese.

Să credeți cu tarie că Romania se va ridica

Totul se poate schimba chiar și intr-o singură zi dacă oamenii își doresc cu adevărat o schimbare, se roagă pentru acea schimbare și cel mai important este să creadă în acea schimbare. Acea dorința, acea rugăciune și acea credință trebuie să fie una colectivă, toate acestea au puterea de a schimba totul în bine, atâta timp cât dorințele sunt de pace, unire, adevăr, bunăstare, progres, iubire.

Ca o veste bună pentru toți românii din toate colțurile lumii, în România o să fie un nou început în toate.

Voi încerca să schițez o mică parte din marile schimbări ce vor cuprinde întreaga Românie:

Președintele țării :

Guvernul – o sa fie reformat în totalitate cu oameni noi și într-o formulă bazată pe competență. Totul o să aibă un nou început cu reguli noi, legi noi menite să servească intereselor țării și ale cetățenilor. Schimbarea constituției într-o formulă pe care nimeni să nu o mai modifice în veci.

Partide politice – toate partidele politice se vor schimba și o să fie format un singur partid ce o să conducă mult timp această țară. Minorități sau nume ce servesc interesele altor state nu vor mai exista în România.

UnireBasarabia, Bucovina și România vor deveni o singură țară. Teritoriile din Bucovina, Basarabia (Moldova de astăzi) reîntregita cu teritoriile din nord și zona sudică până la Marea Neagră, Bulgaria o să cedeze României Cadrilaterul, toate aceste teritorii au fost ale acestui popor și vor fi unite într-o singură țară, România.

Atunci oamenii îi vor simți cu adevărat pe DumneZeu Tatăl și DomnaZâna Mama în inima și sufletul lor și mare bucurie o să fie pe pământ.

Pentru ca lumina divină să intre în viața fiecăruia, în familia lor, în casele lor ascultați :

Iisus reprezentând soarele, lumina, bucuria, pacea, liniștea, libertatea, iubirea

Pentru adevăratele suflete de român care încă se întreabă unde este casa lor:

Probabil mulți dintre voi vă veți întreba cât veți mai trăi pe acest pământ, răspunsul este:

Și totul stă doar în puterea voastră a tuturor.

Pentru cei ce încă se întreabă cum arată Dumnezeu:

Așa cum a fost și în trecut din România o să se transmită multă lumină și înțelepciune în întreaga lume. O sa fie un reper și un model pentru multe țări, care se vor schimba în bine odată cu reașezarea României.

Câteva versuri ce cu mândrie să le cântați în ziua Sfântă și plină de lumină de 28 Noiembrie (ziua de Crăciun, ziua nașterii lui Zamolxe, ziua nașterii lui Iisus) :

A sosit ziua dreptății
Ziua sfântă a libertății
Tot românul veselește
Romania întinerește

Noi suntem români
Noi suntem daci
Noi suntem aici
În veci stăpâni

Ardelean, copil de munte
Ia, ridică-ți a ta frunte
Și te-nsuflă de mândrie
Că ești fiu de Românie

Noi suntem români
Noi suntem daci
Noi suntem aici
De mii de ani

Moldoveanul și munteanul
Sunt frați buni cu ardeleanul 
Trei români plini de putere
Că românu-n veci nu piere

Noi suntem români
Noi suntem daci
Noi suntem aici
În veci stăpâni


Basarabie frumoasă
Pregătește-te să vii acasă
Bucovina cea măreață
Te vei întregi într-o dimineață

Hai, români, lumea ne vede,
România-n noi se-ncrede
Că de-acum românu-n lume
Va fi vrednic de-al său nume

Noi suntem români
Noi suntem daci
Noi suntem aici
De mii de ani

Noi suntem fruntași

Noi aici eram
Noi suntem urmași
De-ai
îngerului RAM

Va urma …

Creează-ți site-ul web la WordPress.com
Începe